جزئیات شخصی
نام پزشکیوسف شاهسونی
تخصصمتخصص داخلی و دیابت
تجربه9+ سال
تحصیلات
تحصیل دردانشگاه تهران
محل اقامتتهران
مناطق عملیمتخصص داخلی (دیابت،تیروئید و ...)

شبکه های اجتماعی