جزئیات شخصی
نام پزشکلیلا تیموری
تخصصکارشناس زخم
تجربه9+ سال
تحصیلات
تحصیل دردانشگاه علوم پزشکی تهران
محل اقامتشیراز
گواهینامه هاکارشناس زخم

شبکه های اجتماعی