جزئیات شخصی
نام پزشکسرور صریحی
تخصصتغذیه و رژیم درمانی
تجربه9+ سال
تحصیلات
تحصیل دردانشگاه علوم پزشکی تبریز
محل اقامتشیراز
مناطق عملیرژیم درمانی تخصصی دیابت نوع 1 و 2

شبکه های اجتماعی