جزئیات شخصی
نام پزشکسیروس عباسی
تخصصدكتور جراح
تجربه9+ سال
تحصیلات
تحصیل دردانشگاه تهران
محل اقامتشیراز
مناطق عملیجراحی عمومی ، جراحی پا

شبکه های اجتماعی