جزئیات شخصی
نام پزشکخاطره عرفانی
تخصصطبيبه عام (اخصائیه الجروح)
تجربه9+ سال
تحصیلات
تحصیل دردانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
محل اقامتشیراز
مناطق عملیدرمان انواع زخم بستر ، دیابتی و ...

سيرة ذاتية شخصية